สมาชิก: 840  •  กระทู้: 813  •  หัวข้อ: 785

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

คู่มือปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง เรื่องการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง พ.ศ.2535 โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 10:39:31 AM
คอนกรีตแบบไหน ? ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มเวลาเท โดย CPAC โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 10:36:34 AM
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2562 โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
วันนี้ เวลา 10:32:44 AM
คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างทางลอด โดยสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 11, 2019, 03:07:31 PM
เครื่องทุ่นแรง แบบคานยื่นติดรอกโซ่ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 11, 2019, 02:59:33 PM
คู่มือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 11, 2019, 02:56:00 PM
แบบเสาอากาศวิทยุ สูง 45 เมตร ​โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 11, 2019, 02:49:31 PM
แบบมาตรฐานสถานีสูบน้ำแบบโรงสูบ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 11, 2019, 02:45:03 PM
แบบอาคารผู้ป่วยนอก รพ. 30 เตียง คสล. 2 ชั้น โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 10, 2019, 04:59:42 PM
แบบแปลนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมไฟล์ CAD โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 10, 2019, 04:55:43 PM
ประกาศใช้แล้ว แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ EEC โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 10, 2019, 04:49:17 PM
คู่มือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 10, 2019, 04:45:09 PM
มยผ.1917-62 มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขา โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 10, 2019, 11:13:25 AM
คู่มือมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 04:33:53 PM
คู่มือฝาย โดย ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สชป.17กรมชลประทาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 04:27:24 PM
มยผ.1918-62 มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (Standard of Fill and Compaction) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 04:14:19 PM
การทำราคาประเมินก่อนทำสัญญา (BOQ แนบท้ายสัญญา) ตาม ว452 ลว 17 กันยายน 2562 โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 09, 2019, 04:10:27 PM
มยผ.1916-62 มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 04:01:38 PM
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 03:58:02 PM
คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 03:38:57 PM
แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ (บ้านเดี่ยว)​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 07, 2019, 03:45:51 PM
แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 07, 2019, 03:42:53 PM
แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 07, 2019, 03:36:09 PM
คู่มือ ประปาภูเขา โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 07, 2019, 11:48:41 AM
23-24 ธ.ค.62 การพิจารณาความหมายงานก่อสร้าง และแนวทางการจัดทำแบบแปลน จ.ภูเก็ต โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
ธันวาคม 07, 2019, 10:35:46 AM

ห้องข่าวสาร

ข่าวสารจากโยธาไทย rss

ข่าวสาร สาระสำคัญ จาก โยธาไทย

ข่าวสารงานท้องถิ่น rss

ข่าวแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ข่าวสารงานช่าง rss

ข่าวแวดวงช่าง วิศวกร สถาปนิก สำรวจและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศโอนย้ายงานราชการ rss

ประกาศโอนย้าย รับโอนย้าย งานราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน rss

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสอบราคา-ประกวดราคา rss

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคาประกวดราคา งานราชการและเอกชน

ห้องทำงาน

ปรึกษางานท้องถิ่น rss

ปรึกษาปัญหาการทำงานท้องถิ่น ด้านต่างๆ

ปรึกษาปัญหางานช่าง rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านช่าง เรื่องทั่วไป

ปรึกษาปัญหาการควบคุมงาน rss

ปรึกษาปัญหาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลาง rss

ปรึกษาปัญหาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ปรึกษาปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร rss

ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SketchUp + Profile Builder

Facebook SketchUp Click rss

เพจ Facebook > SketchUpClick

ความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder rss

รวมความรู้เรื่อง SketchUp + Profile Builder

VDO อบรม SketchUp+Profile Builder rss

เผยแพร่ VDO อบรม SketchUp + Profile Builder ของโยธาไทย

MAP + GIS + Drone

Photogrammetry rss

ความรู้เรื่องการทำแผนที่ 3D ด้วยวิธีการ Photogrammetry

Drone rss

ความรู้ สาระ เรื่อง Drone เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัสดุ

กฎหมาย/ระเบียบพัสดุ rss

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

ความรู้เรื่องพัสดุ rss

รวมความรู้เรื่องพัสดุ

ปรึกษาปัญหาพัสดุ rss

ปรึกษาหารือ พรบ.พัสดุ 2560

ราคากลางและค่า K

หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ rss

ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) rss

ห้องค้าขาย

แนะนำสินค้าและบริการด้านการก่อสร้าง rss

สำหรับบริษัท ห้างร้านแนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ห้องพักผ่อน

แนะนำตัว rss

สำหรับแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆ ได้รู้จักครับ

กิน-เที่ยว rss

ไปกินอะไรอร่อย เที่ยวที่ไหนประทับใจ เอามาโพสเล่าเพื่อนๆ กัน

โชว์ภาพ rss

สำหรับโพสภาพ การทำงานประจำวันครับ

เฮฮา-ขำขัน rss

ไม่เน้นสาระ เอาฮา อย่างเดียว

บ่น-ระบาย rss

ไว้ระบายอารมณ์

ห้องสมุด

ระเบียบ-กฎหมาย rss

รวมระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานด้านช่างและงานอปท.

แบบแปลน-แบบมาตรฐาน rss

Download แบบแปลน แบบมาตรฐานต่างๆ

ความรู้งานช่าง rss

รวมเอกสารความรู้งานช่าง

โปรแกรม rss

โปรแกรมสำหรับช่างและโปรแกรมใช้งานที่จำเป็น

ห้องเว็บมาสเตอร์

สอบถามปัญหา-ติดต่อ rss

ต้องการสอบถามปัญหา หรือติดต่อ กับช่างถึกเว็บมาสเตอร์โยธาไทย เชิญที่นี่

social network rss

โพสใน Faebook และ Google+ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เว็บโยธาไทย rss
เว็บบอร์ดโยธาไทย - Info Center

คู่มือปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง เรื่องการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง พ.ศ.2535 โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 10:39:31 AM
คอนกรีตแบบไหน ? ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มเวลาเท โดย CPAC โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
วันนี้ เวลา 10:36:34 AM
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2562 โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
วันนี้ เวลา 10:32:44 AM
คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างทางลอด โดยสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 11, 2019, 03:07:31 PM
เครื่องทุ่นแรง แบบคานยื่นติดรอกโซ่ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 11, 2019, 02:59:33 PM
คู่มือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 11, 2019, 02:56:00 PM
แบบเสาอากาศวิทยุ สูง 45 เมตร ​โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 11, 2019, 02:49:31 PM
แบบมาตรฐานสถานีสูบน้ำแบบโรงสูบ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 11, 2019, 02:45:03 PM
แบบอาคารผู้ป่วยนอก รพ. 30 เตียง คสล. 2 ชั้น โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 10, 2019, 04:59:42 PM
แบบแปลนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมไฟล์ CAD โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 10, 2019, 04:55:43 PM
ประกาศใช้แล้ว แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ EEC โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 10, 2019, 04:49:17 PM
คู่มือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 10, 2019, 04:45:09 PM
มยผ.1917-62 มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขา โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 10, 2019, 11:13:25 AM
คู่มือมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 04:33:53 PM
คู่มือฝาย โดย ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สชป.17กรมชลประทาน โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 04:27:24 PM
มยผ.1918-62 มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (Standard of Fill and Compaction) โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 04:14:19 PM
การทำราคาประเมินก่อนทำสัญญา (BOQ แนบท้ายสัญญา) ตาม ว452 ลว 17 กันยายน 2562 โดย Yotathaitraining (ความรู้เรื่องพัสดุ)
ธันวาคม 09, 2019, 04:10:27 PM
มยผ.1916-62 มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 04:01:38 PM
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 03:58:02 PM
คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร และงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 09, 2019, 03:38:57 PM
แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ (บ้านเดี่ยว)​ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 07, 2019, 03:45:51 PM
แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 07, 2019, 03:42:53 PM
แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ โดย Yotathaitraining (แบบแปลน-แบบมาตรฐาน)
ธันวาคม 07, 2019, 03:36:09 PM
คู่มือ ประปาภูเขา โดย Yotathaitraining (ความรู้งานช่าง)
ธันวาคม 07, 2019, 11:48:41 AM
23-24 ธ.ค.62 การพิจารณาความหมายงานก่อสร้าง และแนวทางการจัดทำแบบแปลน จ.ภูเก็ต โดย Yotathaitraining (ข่าวสารจากโยธาไทย)
ธันวาคม 07, 2019, 10:35:46 AM

40 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 99. ออนไลน์มากที่สุด: 967 (มิถุนายน 04, 2018, 09:03:59 PM)