ใส่ความเห็น

แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่จัดอบรมการจัดการและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย  แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม
การจัดการและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2
วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 2554 จากโรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่
เป็น ที่ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: