ใส่ความเห็น

ภาพกิจกรรมอบรมกฎหมายควบคุมอาคารฯ ที่เชียงใหม่ ของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
จัดอบรมกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 3
ณ โรงแรมศิรินารถกาเดนท์ เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2554

สนใจเข้าอบรมกฎหมายควบคุมอาคารกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย กดที่ link ด้านล่าง
http://www.yotathai-training.com/home/law

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: