ใส่ความเห็น

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการ Multiframe 4D รุ่นที่ 1 @ เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมอบรม การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จัดอบรม ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554 สอนโดย อาจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

ดูภาพกิจกรรม ใน Facebook 

ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D อีก 3 รุ่น ที่จังหวัด อุดรธานี อุบลราชธานี และสงขลา (หาดใหญ่) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/home/multiframe-4d

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: