ใส่ความเห็น

คำชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

คำชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มีเพื่อนๆโดนสตง. ตรวจสอบบ้าง ยังไม่มั่นใจบ้าง ว่าอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจะเบิกได้หรือไม่ เคยเขียนคำอธิบายไว้แล้วตั้งแต่ สถาบันฝึกอบโยธาไทย เริ่ม ทำการ ว่าการจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ซึ่งถึงแม้จะเป็นองค์กรเอกชนก็สามารถเบิกได้ ตามระเบียบของทางราชการ

คลิกอ่านรายละเอียดที่ http://www.yotathai-training.com/law

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: