ใส่ความเห็น

ภาพกิจกรรมอบรม "การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น" รุ่นที่ 9

ภาพกิจกรรมอบรม “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น : โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)” รุ่นที่ 9 จัดอบรม ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 – 3 มิถุนายน 2554

ดูภาพกิจกรรมอบรมใน Facebook

สนใจอบรม “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น : โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก)” กับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย คลิกดูรายละเอียดที่ http://www.yotathai-training.com/neo

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: