ใส่ความเห็น

ภาพกิจกรรมอบรม "กฎหมายควบคุมอาคารและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรท้องถิ่น" รุ่นที่ 5 พิษณุโลก

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรม “กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรท้องถิ่น” รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2554

ดูภาพใน Facebook

สนใจเข้าอบรม “กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรท้องถิ่น” กับ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) หลักสูตร 4 วัน ค่าลงทะเบียนเพียง 2,400 บาท ดูรายละเอียดและสมัครได่ที่ http://www.yotathai-training.com/home/law

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: