1 ความเห็น

ว57 13 มิ.ย. 2554 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือแจ้งเวียน ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว57 13 มิ.ย. 2554 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรง-ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ดูข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างใหม่ มิถุนายน 2554

ดูบัญชีค่าแรง-ค่าดำเนินการ ปรับปรุง มิถุนายน 2554

Download หนังสือ ว57 ฉบับเต็ม

One comment on “ว57 13 มิ.ย. 2554 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

  1. ขอบคุนคาบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: