ใส่ความเห็น

แนะนำเว็บไซต์ "แบบมาตรฐานกรมยุทธโยธาทหารบก"

แนะนำเว็บไซต์ “แบบมาตรฐานกรมยุทธโยธาทหารบก” มีแบบแปลนอาคารและแบบแปลนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของทหารบกและกระทรวงกลาโหมให้ Download มากมาย ในรูปแบบไฟล์ภาพ สกุล tif ซึ่งมีความชัดนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี

http://www.postengineer.com/new/blueprint_01/blueprint_01.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: