ใส่ความเห็น

เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้ว ขอแนะนำเว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
http://www.khonthai.com/Election/enqvoter/indexenqvoter.php

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: