ใส่ความเห็น

Operating Cost งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม + Operating Cost งานชลประทาน

เป็นเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม.6 ก.พ. 2550 เป็นส่วนที่ไม่ได้เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ โยธาไทย เห็นว่ามีประโยชน์ เลยขอนำมาเผยแพร่ครับ


Operating Cost งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
Operating Cost งานชลประทาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: