ใส่ความเห็น

ว223 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว 223 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554  เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คลิกเพื่อดูและดาวโหลด ที่ https://yotathai.box.net/shared/jhpg38l6mr07f7rybgy3

https://yotathai.box.net/embed/2amzat5y72rra80.swf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: