ใส่ความเห็น

เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีข้อมูลเกณฑ์ราคาพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานราชการ

คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2554    เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน  

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  เอกสารเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: