ใส่ความเห็น

เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน

เว็บไซต์ ตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง

ดูได้ที่ http://view.gprocurement.go.th/03_discard_egp/index.php

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: